Wisła jest miejscowością leżącą wewnątrz Beskidu Śląskiego, w pobliżu Baraniej Góry. Niedaleko tej miejscowości bije źródło Wisły, najbardziej znanej i najdłuższej rzeki w Polsce. Wisła noclegi to ważny ośrodek sportowy, turystyczny i wypoczynkowy w Beskidach.

Historia

Historia dzisiejszej Wisły sięga przełomu XVI i XVII w., kiedy to pojawili się tu pierwsi osadnicy. Byli to drwale pracujący na rzecz książąt cieszyńskich, dostarczający drewna opałowego i gontów na potrzeby zamku w Cieszynie. Prawie równocześnie osiedlali się tu Wołosi (zwani tutaj Wałachami), przynosząc ze sobą kulturę pasterską, a szałaśnictwo stało się wkrótce podstawą życia miejscowej ludności. Wisła od chwili ukształtowania się jako wieś feudalna związana była z Cieszynem. Pierwszy dokument wspominający wieś pochodzi z 1615 r. Nakazuje on wójtowi z Cisownicy, by dostarczył od młynarza z Wisły 32 kopy gontów na folwark w Bobrku koło Cieszyna.
W 1643 r., z polecenia księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji, nowa wieś została wpisana do urbarza Księstwa Cieszyńskiego. Liczyła wtedy 30 osadników, którym określono powinności na rzecz dworu w Cieszynie.
W połowie XVII w. szybko wzrastała liczba osadników, szukających tu schronienia przed prześladowaniami religijnymi kontrreformacji i uciskiem ekonomicznym, który wzmagał się na nizinnych terenach Księstwa Cieszyńskiego od momentu przejęcia tych ziem przez Habsburgów w 1653 r. Pewną ulgę przyniósł dopiero tzw. patent urbarialny cesarzowej Marii Teresy Habsburg z 1771 r., który ograniczył pańszczyznę i poprawił pozycję prawną chłopów. Patent religijny cesarza Józefa II z 1783 r. nadał równe prawa religijne protestantom, co w późniejszym okresie pozwoliło im na wystawienie kościoła. W tymże 1783 r. powstała pierwsza szkoła we wsi.
XIX w. to stopniowy rozwój Wisły. W 1824 r. wzniesiono nowy, już murowany budynek szkolny, istniejący do dnia dzisiejszego. Wybudowano drogę łączącą Wisłę z Ustroniem (1837 r.). W 1838 r. oddano do użytku murowany kościół ewangelicki, do którego w latach 1861–1863 dobudowano wieżę. W roku 1856 r. zaś swój kościół otworzyli także katolicy.
Już od początku wieku zjeżdżali się w okolicę miłośnicy wypraw turystycznych, udający się do źródeł rzeki Wisły. 14 sierpnia 1810 r. pierwszą udokumentowaną wycieczkę na szczyt Baraniej Góry odbył późniejszy książę pszczyński Ludwig von Anhalt-Köthen-Pless. W 1843 r. źródła Wisły zwiedził Wincenty Pol – geograf i poeta w jednej osobie. Wycieczki tego typu stały się jeszcze bardziej popularne w drugiej połowie wieku.
W tym samym czasie postępował upadek gospodarki pasterskiej w Beskidach. Wiązało się to z uruchomieniem pod koniec XVIII wieku hut na terenie Śląska Cieszyńskiego (w Ustroniu i Trzyńcu), które potrzebowały do swej produkcji wielkich ilości drewna. Książę Albert Sasko-Cieszyński zapoczątkował nowy okres gospodarki leśnej w Beskidzie Śląskim. Z Saksonii sprowadził służbę leśną oraz rozpoczął ograniczanie dotychczasowych swobód góralskich. Stopniowo usuwano górali ze śródleśnych łąk i rozpoczęto proces zalesiania, co w konsekwencji doprowadziło do całkowitego upadku pasterstwa. Dotrwało ono tylko w formie szczątkowej do połowy XX w.
W czerwcu i lipcu 1900 r. przebywał w Wiśle Bolesław Prus, który zamieszkał w drewnianej willi Ochorowicza, nazwanej na pamiątkę tego wydarzenia „Placówką”. Rok później, jesienią 1901 r., bawił tu Władysław Reymont, który w willi Ochorowicza (w „Placówce” lub „Jaskółce”) pisał fragmenty swoich „Chłopów”.
12 listopada 1918 roku pałacyk myśliwski Habsburgów zostaje splądrowany przez miejscową ludność.
Podczas II wojny światowej Wisła nosiła nazwę Weichsel O.S. (1941-45), a w 1945 r. Hohenweichsel. Większość pensjonatów zajęło wojsko, a wiele rodzin deportowano w głąb Rzeszy lub do Generalnego Gubernatorstwa.
W latach 1945–1991 w Wiśle mieściła się strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. W dniu 16 maja 1991 r. strażnica została przejęta przez Straż Graniczną i funkcjonowała do 21 września 2004 r., kiedy to została rozformowana.

Atrakcje

Wisła-Malinka

Ta skocznia z 1933 roku jest jedną z dwóch w Polsce, obok Wielkiej Krokwi w Zakopanem, skoczni dużych (o punkcie konstrukcyjnym między 100 a 169 metrów). Nosi imię urodzonego w tym mieście najsłynniejszego polskiego skoczka narciarskiego i wielokrotnego Mistrza Świata, Adama Małysza.

Zamek Prezydenta RP

Niegdyś był tu pałacyk myśliwski Habsburgów, który spłonął w 1927 z nieznanych powodów. Sejm Śląski zdecydował odbudować spalony budynek w celach reprezentatywnych, a dla Ignacego Mościckiego powyżej wzniesiono modernistyczny pałacyk pełniący funkcje odpoczynkowe. Po II wojny światowej odpoczywał tu KWK XXX-lecia PRL, a w roku 2005 Aleksander Kwaśniewski przywrócił jego funkcję z 1930 roku. Przy Zamku Dolnym jest platforma widokowa z pięknym widokiem na okolice rzeki Wisła.

Muzeum Beskidzkie

Muzeum ma swoją siedzibę na rynku, w budynku dawnej karczmy z 1794 roku. Do ekspozycji tego muzeum należą trzy pomieszczenia, obrazujące życie codzienne, tradycyjny ubiór i wnętrza izby mieszkalnej, a także wystawy czasowe. Prowadzone są też warsztaty.

Galeria „Sportowe Trofea Adama Maysza”

Chociaż zajmuje niewiele przestrzeni, to jest co zobaczyć. Galeria zawiera trofea z licznych sukcesów Adama Małysza: jego medale olimpijskie, Kryształowe Kule z Mistrzostw Świata w Skokach Narciarskich i wiele innych. Ponadto, są tu także elementy narciarskiego wyposażenia obywatela Wisły. Wizyty jednak nie są możliwe w poniedziałki.

Galeria „Villa Japonica”

Zbiory tej galerii zadowolą każdego fana kultury orientalnej. To pokaźna kolekcja japońskich przedmiotów użytkowych, tradycyjnych strojów, instrumentów muzycznych i masek, a także zdjęć, obrazów i kaligrafii.

Wspinaczki górskie

Wisła leży w środku Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jest otoczona wieloma wysokimi szczytami. Najwyższy z nich to Barania Góra, wysoka na 1220 metrów nad poziomem morza. To doskonała baza wypadowa na spacery po Beskidzie Śląskim, z której można trafić niemal wszędzie.

Zabytki miasta

Oprócz muzeów i pięknych widoków na Beskid Śląski, Wisła oferuje dla turystów takie zabytki jak drewniany kościół Znalezienia Krzyża Świętego z 1575 roku, kościół Apostołów Piotra i Pawła z I połowy XIX wieku i pałacyk myśliwski Habsburgów przeniesiony spod Baraniej Góry do centrum miasta.