Szczyrk jest miejscowością położoną we wschodniej części Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w dolinie potoku Żylica, u podnóża Skalite i Palenicy. Jeśli szukasz miejsca na wypoczynek w Beskidach warto wybrać Szczyrk noclegi.

Historia

Osadnictwo wołoskie, węgierskie, austriackie, czeskie i słowackie jest udokumentowane w XV w. W 1630 r. dokonano pierwszego spisu ludności Szczyrku dla potrzeb podatkowych. Ziemię nadawano tutaj w ten sposób, że „zarębek” (odpowiednik łana) wyznaczany był począwszy od osi doliny, a góral–osadnik otrzymywał po równo ziemi na lepiej i gorzej nasłonecznionym zboczu. Począwszy od XVIII w. oprócz rolnictwa rozwijały się inne działy gospodarki, jak pasterstwo i produkcja drewna.
Po I wojnie światowej rozpoczął się rozwój branży turystycznej. Pierwszą bazę noclegową stanowiły poaustriackie koszary i lazarety. W 1924 r. na Skrzycznem powstał schron turystyczny dla narciarzy, wybudowany przez Beskidenverein, natomiast schronisko turystyczne rozpoczęło swoją działalność w 1933 r. W 1927 r. do gminy przyłączono Salmopol, poprzednio będący samodzielną miejscowością. Skutkiem tego stała się dwuwyznaniowość Szczyrku, gdyż w Salmopolu większość mieszkańców stanowili ewangelicy. 22 lutego 1945 roku Szczyrk został zajęty przez oddziały radzieckie. Prawa miejskie Szczyrk uzyskał w 1973 r.

Atrakcje

Wspinaczki górskie

Szczyrk jest położony w pobliżu takich szczytów jak Skrzyczne, Klimczok, Skalite czy pasma Kotarza. Można do nich dotzeć, idąc szlakami turystycznymi biegnącymi przez miasto. Z tych szczytów jest przepiękny widok na okolicę, zwłaszcza ze Skrzycznego, należącego do Korony Gór Polski, i Klimczoka. W okolicy znajdują się również jaskinie dostępne dla turystów: Lodowa, Salmopolska, Malinowska i jaskinia w Klimczoku.

Sport

W Szczyrku jest pełno miejsca na uprawianie sportów o każdej porze roku, głównie wyciągi narciarskie i ścieżki rowerowe. Do obiektów narciarskich należy również kompleks skoczni pod szczytem Skalite. Rowerem można pojechać na przykład wzdłuż deptaka nad Żylicą, przez plać św. Jakuba i pod skocznią „Skalite”.