Twierdza Poznań

Otoczenie miasta fortyfikacjami, na blisko pół wieku ograniczyło jego rozwój terytorialny. Ponieważ Twierdza Poznań stanowiła w przeszłości zbiór fortyfikacji. Które były wybudowane na terenie miasta Poznań w XIX i na początku XX wieku. Był to wtedy, jedenz największych tego typu systemów w Europie. Natomiast pod względem architektonicznym, wznoszona, wybudowana Twierdza …