Zamość

Zamość Zamość nazywany „Perłą Renesansu” i „Padwą Północy” jest miastem powiatowym położonym na Wyżynie Lubelskiej. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Zamość leży na historycznej Rusi Czerwonej, w dawnej ziemi chełmskiej stanowiącej od XIV wieku część Królestwa Polskiego. Prywatne miasto szlacheckie, założone w …