Zamość

Zamość nazywany „Perłą Renesansu” i „Padwą Północy” jest miastem powiatowym położonym na Wyżynie Lubelskiej. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Zamość leży na historycznej Rusi Czerwonej, w dawnej ziemi chełmskiej stanowiącej od XIV wieku część Królestwa Polskiego. Prywatne miasto szlacheckie, założone w oparciu o prawo lokacyjne w 1580 roku, położone było w XVI wieku w województwie ruskim. Na Rynku Wielkim w oczy rzuca się ratusz – z ponad 52-metrową wieżą i imponującymi schodami. W podziemiach jego oficyn czynna jest trasa turystyczna, prezentująca historię tego budynku. A z wieży latem w południe grany jest hejnał. Co ciekawe, tylko w trzy strony świata. Dlaczego tak się dzieje? Każdy posiada inną wersje. Według jednej z wersji trębacz gra w kierunku miejskich bram, a te są trzy. Inna mówi o niechęci Jana Zamoyskiego do króla Zygmunta Wazy III – magnat miał zakazać grania w stronę Krakowa właśnie z powodu tej antypatii. Według trzeciej wersji – obiektem niechęci był sam Kraków, postrzegany jako konkurencja dla Zamościa. Rynek Wielki otaczają kamienice z podcieniami. Szczególnie warto tu zwrócić uwagę na pięć ciekawie zdobionych kamienic ormiańskich znajdujących się w północnej pierzei rynku. Nie sposób ich przegapić, ale warto przyjrzeć im  się z bliska. Przed wiekami Jan Zamoyski przydzielił je Ormianom. Dziś większość ich pomieszczeń zajmuje Muzeum Zamojskie założone w 1926 roku. Warto zobaczyć jego zbiory, choćby cenną kolekcję monet m.in. rzymskich, z czasów Nerona.