Olsztyn

To stolica województwa warmińsko-mazurskiego, siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej i greckokatolickiej eparchii olsztyńsko-gdańskiej. Największe miasto na Warmii. W centrum miasta spotkamy liczne zabytki architektoniczne, świadczące o długiej i bogatej historii tego ośrodka, założonego około 1353 roku. Najbardziej znanym zabytkiem w Olsztynie jest oczywiście zamek kapituły, leżący na …

Co warto robić w Olsztynie?

OLSZTYN Olsztyn jest miastem uważanym za stolicę Warmii, chociaż często błędnie kojarzony z krainą Mazury. Nazwa pochodzi z czasów istnienia zakonu krzyżackiego i ma związek z biegnącą przez miasto rzeką Łyną. Historia Najstarsza znana osada z terenu Olsztyna pochodzi z epoki brązu, a w XIII wieku obszar znajdował się pod …