Kętrzyn znajduje się ono w województwie warmińsko-mazurskim. Kętrzyn usytuowany jest w historycznych Prusach Dolnych, na obszarze dawnej Barcji oraz we wschodniej części Mazur. Dodatkowo położony jest kilkanaście kilometrów na wschód od granic Warmii.
Leży on nad rzeką Guber, czyli we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w odległości (licząc w linii prostej) 67 km od Olsztyna i 60 km od przejścia granicznego z Rosją w Bezledach. Z geograficznego punktu widzenia jest to styk Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza Mrągowskiego i Niziny Sępopolskiej.
Okolice współczesnego Kętrzyna do XIII wieku były ziemiami pruskiego plemienia Bartów, które zostało wyparte przez zakon. W 1329 roku Krzyżacy wznieśli strażnicę, która niebawem stała się celem najazdów litewskich pod wodzą książąt Olgierda i Kiejstuta. Mimo toczonych walk i kilkakrotnego zniszczenia strażnicy rozpoczęto wznoszenie kościoła św. Katarzyny. 11 listopada 1357 roku, w ramach starań postanowiono lokować wspomniane miasto w tym czasie. Przywilej wydał komtur bałgijski Henning Schindekopf. Wybudowano mury wraz z bramami Wysoką i Młyńską oraz furtą wodną. Miasto zostało uczynione siedzibą prokuratora. Który to podlegał bezpośrednio wielkiemu mistrzowi. Prokurator dysponował uprawnieniami komturskimi w dziedzinie lokowania wsi.
W połowie XV wieku doszło do otwartego konfliktu mieszczan rastemborskich
z Krzyżakami. Zaowocowało to najpierw przystąpieniem miasta do Związku Pruskiego,
a następnie, w dobie „Wojny Trzynastoletniej”, wypowiedzeniem posłuszeństwa, zajęciem zamku i zamordowaniem prokuratora. Po negocjacjach zakon odzyskał kontrolę nad zamkiem i miastem, gwarantując amnestię buntownikom. Kętrzyn pozostał pod rządami zakonnymi po II pokoju toruńskim. Odgrywał wtedy znaczącą rolę w czasie wojny z Polską 1520-1525.
W kolejnych latach zaś miasto znalazło się w granicach Prus Książęcych. Będąc wówczas siedziba starosty, w związku z czym stojący, istniejący w mieście zamek przerobiono na rezydencję.
Następne stulecia przyniosły rozwój gospodarczy Kętrzyna, oparty głównie na rolnictwie i handlu. W połowie XVII wieku Kętrzyn, był trzecim najbogatszym miastem Prus. Ustępował on jedynie  miastom Królewiec i Kłajpeda. Miasto to ze szczególną starannością dbało o mury miejskie. Zaowocowało to w jego historii uniknięciem epidemii, w Prusach z lat 1708-1711. W Kętrzynie kosztowała ona życie jedynie trzech osób. Jednak miasta nie ominęły pożary.
W okresie wojen napoleońskich, natomiast w Kętrzynie stacjonował z dywizją poznańską Jan Henryk Dąbrowski.
Dalszy rozwój Kętrzyna przyniósł wiek XIX, bowiem w 1818 uczyniono miasto siedzibą władz powiatowych, a na początku II połowy wieku miasto zyskała połączenia kolejowe, między innymi z Królewcem, Korszę, Węgorzewem.
W 1939 liczba mieszkańców Kętrzyna przekroczyła 17 tysięcy- osób.
Dodatkowo 8 kilometrów na wschód od Kętrzyna, w okresie II wojny światowej w pobliskim lesie Gierłowskim utworzono kwaterę Hitlera, noszącą nazwę Wilczy Szaniec. Wojna przyniosła miastu, jego okolicą, zniszczenia. Dokonane częściowo w czasie bombardowań w 1942 roku. W 1945 roku, prawdopodobnie spalenia pozorowane, ale nie zawsze, przez Armię Czerwoną po wcześniejszym oddaniu miasta bez walki przez Niemców. Wcześniejsza sugestia o zniszczeniu ogniem jest wsparta faktem spalenia między innymi istniejącej w Kętrzynie, starówki i zamku.
Po wojnie miasto znalazło się w granicach województwa olsztyńskiego, przez pewien czas będąc siedzibą gminy Biedaszki. 7 maja 1946 przyjęto dla miasta nazwę Kętrzyn dla uczczenia wybitnego absolwenta gimnazjum, historyka Wojciecha Kętrzyńskiego. Miasto szybko zostało zaludnione ludnością napływową. Powstało szereg instytucji kultury i oświaty, takich jak teatr miejski, biblioteka publiczna i biblioteka pedagogiczna, muzeum. Duże zasługi dla ratowania zabytków przeszłości Kętrzyna, położyła kustosz muzeum Zofia Licharewa. Odbudowany został zniszczony zamek, natomiast starówkę zabudowano w znacznym stopniu w stylu współczesnym. 

Będąc w Kostrzynie warto zwiedzić oraz zobaczyć:

ZABYTKI W KĘTRZYNIE DO ZOBACZENIA:

Do najważniejszych zabytków Kętrzyna należą:

 • kościół św. Jerzego (bazylika mniejsza), zbudowany w XIV wieku i wielokrotnie przebudowywany, od czasów reformacji świątynia ewangelicka, ponownie katolicka od 1946
 • kościół św. Jana z XVI wieku, dawna kaplica cmentarna, przez stulecia służąca duszpasterstwu ewangelickiemu w języku polskim, od 1946 jedyna w mieście świątynia ewangelicka
 • zamek krzyżacki z XIV wieku, zrekonstruowany po zniszczeniach wojennych w latach 1962-1967
 • kościół św. Katarzyny z 1895, neogotycki
 • ratusz neogotycki z 1885
 • cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kętrzynie z lat 30. XX wieku, dawna prywatna kaplica ewangelicka adaptowana na cerkiew prawosławną
 • stara synagoga z 1853
 • loża masońska z lat 60. XIX wieku, klasycystyczna
 • pozostałości murów obronnych z XIV wieku
 • wodociągowa wieża ciśnień z początku XX wieku
 • kolejowa wieża ciśnień ze schyłku XIX wieku;
 • niektóre kamienice, np. kamienica kupca Jacoby’ego.

DOJAZD DO KĘTRZYNA:

Kętrzyn jest węzłem kolejowym, z bezpośrednimi połączeniami do Olsztyna, Bałegostoku (przez Ełk), Węgorzewa. Przez miasto przechodzą drogi wojewódzkie nr 591 (Mrągowo – Michałkowo), nr 592 (Bartoszyce – Giżycko) i nr 594 (Bisztynek-Kętrzyn).

W Kętrzynie działa komunikacja miejska obsługująca trzy linie autobusowe.

Około 8 km od miasta znajduje się sportowe lotnisko Kętrzyn-Wilamowo, założone w 1935 roku. W czasie II wojny światowej lotnisko obsługiwało transport lotniczy dla kwatery Wilczy Szaniec. Stąd odlatywał po zamachu na Hitlera pułkownik Claus von Stauffenberg (1944), a dwa lata wcześniej w katastrofie lotniczej zaraz po starcie samolotu zginął Fritz Todt, minister zaopatrzenia wojennego III Rzeszy. W 1954 roku z kętrzyńskiego lotniska odlatywał samolot z więzionym prymasem Stefanem Wyszyńskim.

Przyjeżdżajcie, nie tracie czasu.